Tudományos kapcsolatok/Science


A kapcsolatok fontosabb kulturális jellemzői
Magyarország és Ausztrália között nincs érvényben lévő kulturális együttműködést érintő államközi egyezmény. Ausztráliában nincs Magyar Intézet és magyar lektorátus sem működik.

Az ausztrál szövetségi államfelépítés rendszerében a kultúra nem szövetségi hatáskörbe tartozik (a szövetségi kormányban nincs is olyan miniszteriális szerv, amely a kultúráért felel), hanem az egyes államok feladatkörébe. A kulturális intézmények így az egyes államok irányítása alatt működnek, de leginkább helyi (városi) közösségek a fenntartóik. A gazdasági alapon szerveződő kulturális intézmények működéséhez nagyban hozzájárulnak a különböző magánalapítványok, amelyeket magánszemélyek adakozásaiból és szponzorcégek pénzügyi támogatásaiból tartanak fenn.

Oktatási kapcsolatok:
A Budapesti Corvinus Egyetem és a University of Sydney között áll fenn diákcsere megállapodás a nemzetközi üzleti tanulmányok témakörben, ami ingyenes oktatást biztosít kölcsönösen.
Évente mintegy 500 magyar vesz részt nyelvtanfolyamokon Ausztráliában, többnyire Sydneyben, illetve további 500 magyar tanul az ausztrál TAFE és más szervezetek szakmai tanfolyamain idegenforgalmi és egyéb szakmákat. Egyetemi képzés és posztgraduális vagy doktori képzés keretében évente mintegy 50 fő érkezik Ausztráliába.

A magyar kulturális jelenlét számára a zene, a tánc és a vizuális művészetek (mégpedig mindegyik komoly és népi formában) tűnnek a legalkalmasabbaknak.

A magyar-ausztrál kulturális kapcsolatokban fontos szerepet tölt be az Ausztráliában élő mintegy 60 ezer fős magyar kisebbség. Az ausztrál nagyvárosokban élő szórványmagyarság saját erőből, nagy nehézségek és önfeláldozások árán tartja meg magyar kultúráját, illetve az ezt szolgáló intézményeket. Az ún. magyar házakban önszerveződő amatőr néptánccsoportok, dalkörök, irodalmi asztaltársaságok stb. működnek. Ezek az épületek adnak helyt a helyi magyar szervezők által magyarországi (túlnyomó részt másodlagos könnyűzenei) előadóknak szervezett koncerteknek. A magyar házakban működő kulturális együttesek szerepe nemcsak a helyi magyarság kultúrájának megőrzése miatt fontos, hanem azért is, mert ezek az együttesek szerepelnek a gyakori multikulturális fesztiválokon, és mutatják be az ausztrál közönségnek a magyar kultúrát. Mindezek alapján e magyar házak megőrzése, programjaik színvonalának növelése ezen együttesek fenntartása, tudásuk gyarapítása a jövő fontos feladata nemcsak az ausztráliai magyarság, hanem a magyar kultúrpolitika számára is.
A két ország közötti távolság ellenére rendszeresen lépnek fel magyar művészek Ausztráliában. Az SBS közszolgálati csatorna évente többször vetít magyar filmeket; és a szintén közszolgálati ABC Classical Chanel majdnem napi rendszerességgel sugároz magyar zeneműveket, vagy magyar előadók által megszólaltatott remekműveket.
Magyarország és Ausztrália között a tudományos és technológiai együttműködésről nincs kormányközi megállapodás, és Magyarország a közeljövőben nem is tervezi ilyen egyezmény megkötésének kezdeményezését.

A magyar-ausztrál tudományos és technológiai kapcsolatok terén a 
lehetőségeket jelentősen befolyásolja a nagy távolság és az ezzel összefüggő komoly logisztikai költség. Ezért a kapcsolatok fejlesztésére a tudományos kutatók és a műszaki szakemberek kölcsönös tapasztalatcseréje tűnik a legalkalmasabb módnak.
A tudományos technológiai kapcsolatok sajátos formáját képviselik a magyar származású ausztráliai szakemberek, akik a magyar tudományos oktatás magas színvonaláról és a magyar kreativitásról adnak tanúbizonyságot. Öt ausztráliai magyar tudós a Magyar Tudományos Akadémia külső, illetve tiszteleti tagja.
Ausztráliában a tudománypolitika a szövetségi kormánypolitika szintjén az új kormány 2001. november végi megalakulását követően átkerült az ipari minisztériumtól az oktatási minisztériumhoz, ahová a tudományhoz szorosan fűződő kutatás eddig is tartozott.
A tudományos technológiai fejlesztés legfontosabb intézménye Ausztráliában a CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation - Nemzetközösségi Tudományos és Ipari Kutató Intézet), amely kiterjedt intézményi hálózattal rendelkezik. Finanszírozása állami és iparvállalati forrásokból történik.
Ausztrália kiterjedt tudományos és technológiai nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, ami elsősorban a Csendes-óceániai és ázsiai térségre, valamint az Egyesült Államokra terjed ki. Európából csak Nagy-Britanniával és Németországgal vannak szerződéses kapcsolatai. Ausztráliában a tudományos, technológiai fejlesztés kiemelt fontosságot élvez, amit az is jelez, hogy programot indítottak a külföldön dolgozó kutatók visszatérése érdekében.
Tudományos együttműködés alakult ki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a BME Mérnöktovábbképző Intézet, valamint a Sydneyi Műszaki Egyetem és a La Trobe Egyetem Melbourne között. Az ELTE, a JATE, a Szent István Egyetem és az egri Esterházy Károly Főiskola szintén rendelkezik már együttműködési kapcsolatokkal ausztrál intézményekkel, illetve más magyar és ausztrál felsőoktatási intézmények is jelezték, hogy érdekeltek a kétoldalú kapcsolatok felvételében.

Honlapok:
Department of Communication, Information Technology and the Arts (Kommunikációs, Információtechnológiai és Művészeti Minisztérium): www.dcita.gov.au

Australia Council for the Arts (Ausztrál Művészeti Tanács): www.ozco.gov.au
A K+F szempontjából fontosabb honlapok:

Department of Industry, Science and Resources:
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation: www.csiro.au

Forrás: mfa.gov oldal

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése